Reo
Reo:
Te whakahua o to ingoa
Tuhia te whakahua o to ingoa.